40 16 000 kişi, bunlardan RAB’be vergi olarak 32 kişi verildi.
İncil — Yeni Çeviri 2009