43 Topluluğa düşen yarı pay 337 500 davar,
İncil — Yeni Çeviri 2009