53 Savaşa katılan her asker kendine yağmalanmış maldan almıştı.
İncil — Yeni Çeviri 2009