12 Sin Çölü’nden ayrılıp Dofka’da konakladılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009