24 Şefer Dağı’ndan ayrılıp Harada’da konakladılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009