32 Bene-Yaakan’dan ayrılıp Hor-Hagidgat’ta konakladılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009