10 “ ‘Doğu sınırınız Hasar-Enan’dan Şefam’a dek uzanacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009