19 Şu adamları görevlendireceksiniz:
“Yahuda oymağından Yefunne oğlu Kalev,
İncil — Yeni Çeviri 2009