23 Yusufoğulları’ndan: Manaşşe oymağından Efot oğlu önder Hanniel,
İncil — Yeni Çeviri 2009