25 Zevulun oymağından Parnak oğlu önder Elisafan,
İncil — Yeni Çeviri 2009