27 Aşer oymağından Şelomi oğlu önder Ahihut,
İncil — Yeni Çeviri 2009