7 “ ‘Kuzey sınırınız Akdeniz’den Hor Dağı’na dek uzanacak.
İncil — Yeni Çeviri 2009