Levililer’in Görevleri

31 Levililer’in Görevleri RAB Sina Dağı’nda Musa’ya seslendiği sırada Harun’la Musa’nın çocukları şunlardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009