17 Levi’nin oğullarının adları şunlardı: Gerşon, Kehat, Merari.
İncil — Yeni Çeviri 2009