18 Gerşon’un boy başı olan oğulları şunlardı: Livni, Şimi.
İncil — Yeni Çeviri 2009