21 Livni ve Şimi boyları Gerşon soyundandı. Gerşon boyları bunlardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009