33 Mahli ve Muşi boyları Merari soyundandı. Merari boyları bunlardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009