34 Bir aylık ve daha yukarı yaştaki bütün erkeklerin sayısı 6 200’dü.
İncil — Yeni Çeviri 2009