42 Böylece Musa, RAB’bin buyurduğu gibi, İsrailliler arasında ilk doğanların tümünü saydı.
İncil — Yeni Çeviri 2009