46 İsrailliler’in ilk doğanlarından olup Levililer’in sayısını aşan 273 kişi için bedel alacaksın.
İncil — Yeni Çeviri 2009