48 Levililer’in sayısını aşanlardan bedel olarak alınan parayı Harun’la oğullarına ver.”
İncil — Yeni Çeviri 2009