Kehatoğulları’nın Görevleri

41-2 Kehatoğulları’nın Görevleri RAB Musa’yla Harun’a, “Levi oymağında Kehatoğulları’na bağlı boy ve aileler arasında sayım yapın” dedi,
İncil — Yeni Çeviri 2009