24 “Hizmet etmek ve yük taşımak konusunda Gerşon boylarının sorumluluğu şudur:
İncil — Yeni Çeviri 2009