Levililer’in Sayımı

34-35 Levililer’in Sayımı Musa, Harun ve topluluğun önderleri, boylarına ve ailelerine göre Kehatoğulları’nı, Buluşma Çadırı’ndaki işlerde çalışabilecek otuz ile elli yaş arasındaki bütün erkekleri saydılar.
İncil — Yeni Çeviri 2009