4 “Kehatoğulları’nın Buluşma Çadırı’ndaki görevi şudur: En kutsal eşyaları taşımak.
İncil — Yeni Çeviri 2009