24 Lanet getiren acı suyu kadına içirecek. Su kadının içine girince acılık verecek.
İncil — Yeni Çeviri 2009