18 İkinci gün İssakar oymağı önderi Suar oğlu Netanel armağanlarını sundu.
İncil — Yeni Çeviri 2009