24 Üçüncü gün Zevulun oymağı önderi Helon oğlu Eliav armağanlarını sundu.
İncil — Yeni Çeviri 2009