42 Altıncı gün Gad oymağı önderi Deuel oğlu Elyasaf armağanlarını sundu.
İncil — Yeni Çeviri 2009