48 Yedinci gün Efrayim oymağı önderi Ammihut oğlu Elişama armağanlarını sundu.
İncil — Yeni Çeviri 2009