7 Yapacakları işe göre Gerşonoğulları’na iki arabayla dört öküz,
İncil — Yeni Çeviri 2009