Daniel’in Dicle Irmağı’nda Gördüğü Görüm

101 Daniel’in Dicle Irmağı’nda Gördüğü Görüm Pers Kralı Koreş’in krallığının üçüncü yılında Belteşassar diye çağrılan Daniel’e bir giz açıklandı. Büyük bir savaşla ilgili olan bu giz gerçekti. Daniel görümde kendisine açıklanan gizi anladı.
İncil — Yeni Çeviri 2009