Daniel Babil’de Eğitiliyor

11 Daniel Babil’de Eğitiliyor Yahuda Kralı Yehoyakim’in krallığının üçüncü yılında Babil Kralı Nebukadnessar Yeruşalim’in üzerine yürüyüp kenti kuşattı.
İncil — Yeni Çeviri 2009