24 “Ey efendim kral, düşün anlamı ve Yüce Olan’ın senin başına getireceği yargı şudur:
İncil — Yeni Çeviri 2009