34 Belirlenen sürenin sonunda ben Nebukadnessar gözlerimi göğe kaldırdım ve kendime geldim. Yüce Olan’ı övdüm. Sonsuza dek Diri Olan’ı onurlandırıp yücelttim.
O’nun egemenliği ebedi egemenliktir,
Krallığı kuşaklar boyu sürecek.
İncil — Yeni Çeviri 2009