2 şöyle dedi:
“Gece bir görümde göğün dört rüzgarının büyük denize saldırdığını gördüm.
İncil — Yeni Çeviri 2009