17 O gelip hem uzakta olan sizlere hem de yakındakilere esenliği müjdeledi.
İncil — Yeni Çeviri 2009