20 Ama siz Mesih’i böyle öğrenmediniz.
İncil — Yeni Çeviri 2009