7 Ama lütuf her birimize Mesih’in armağanı ölçüsünde bağışlandı.
İncil — Yeni Çeviri 2009