17 Bunun için akılsız olmayın, Rab’bin isteğinin ne olduğunu anlayın.
İncil — Yeni Çeviri 2009