26 Petrus ise onu ayağa kaldırarak, “Kalk, ben de insanım” dedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009