6 Petrus, evi deniz kıyısında bulunan Simun adlı bir dericinin yanında kalıyor.”
İncil — Yeni Çeviri 2009