Antakya’daki İmanlılar

19 Antakya’daki İmanlılar İstefanos’un öldürülmesiyle başlayan baskı sonucu dağılan imanlılar, Fenike, Kıbrıs ve Antakya’ya kadar gittiler. Tanrı sözünü sadece Yahudiler’e duyuruyorlardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009