49 Böylece Rab’bin sözü bütün yörede yayıldı.
İncil — Yeni Çeviri 2009