52 Öğrenciler ise sevinç ve Kutsal Ruh’la doluydu.

İncil — Yeni Çeviri 2009