Yeruşalim’deki Toplantı

151 Yeruşalim’deki Toplantı Yahudiye’den gelen bazı kişiler Antakya’daki kardeşlere, “Siz Musa’nın töresi uyarınca sünnet olmadıkça kurtulamazsınız” diye öğretiyorlardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009