32 Sonra kendisine ve ev halkının hepsine Rab’bin sözünü bildirdiler.
İncil — Yeni Çeviri 2009