Selanik’te

171 Selanik’te Amfipolis ve Apollonya’dan geçerek Selanik’e geldiler. Burada Yahudiler’in bir havrası vardı.
İncil — Yeni Çeviri 2009