16 Sonra Gallio onları mahkemeden kovdu.
İncil — Yeni Çeviri 2009