20 Bunlar daha uzun bir süre kalmasını istedilerse de, Pavlus kabul etmedi.
İncil — Yeni Çeviri 2009